IQRA Väst

Förskolan IQRA Väst ligger på Råby i direkt anslutning till IQRA skola. Förskolan har fina ljusa lokaler i två våningar med en pedagogisk utegård som sträcker sig runt hela förskolan.

IQRA Västs avdelningar

Förskolan består av 3 stycken avdelningar: Myran för de allra minsta 1-2 år, Fjärilen för 2-3-åringar, Rådjuren för 4-åringar och Björnarna som är vår 5-årsgrupp. Rådjuren och Björnarna räknas som en avdelning och de delar alla rum och har gemensamma rutiner och struktur. Varje avdelning är indelad i mindre grupper. I avdelningarna med barn 1-3 år har vi max 12 barn i varje barngrupp medan i 4-5 årsavdelningen har vi max 15 barn i varje barngrupp.

Myran

Myran består av 2 mindre grupper där stort fokus ligger på trygghet och anknytning. Vi har därför valt att arbeta i små grupper med max 4,5 barn i varje grupp. På Myran lägger vi den allra första och viktiga grunden för barnen i deras utveckling. Eftersom en god kontakt med vårdnadshavare är en förutsättning för trygghet och delaktighet har vi stort fokus på en trygg och långsam inskolning där flera samtal med vårdnadshavare ingår.

Fjärilen

Fjärilen består av 3 mindre grupper. På Fjärilen får barnen fortsätta utvecklas i sin egen takt och vi erbjuder ständigt nya möjligheter till utveckling och lärande och uppmuntrar upptäckarlust och kreativitet.

Rådjuren & Björnarna

Rådjuren består av 4-åringar. Här ligger vi också stort fokus på trygghet eftersom barnen flyttar från nedre våningen till andra våningen. Vi uppmuntrar barnen att bli nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende och lust att lära och utveckla.

Björnarna är vår 5-årsavdelning som består av 2 grupper. Här förbereder vi barnen aktivt för fortsatt skolgång genom till exempel samarbetsövningar, utveckla förmågan att ta eget ansvar och att kunna koncentrera sig längre stunder –allt på ett lekfullt och inbjudande sätt. Vi är mycket ute och har fysisk aktivitet varje dag.

Förskolan IQRA Väst - Naturkunskap

Fokusveckor med olika teman

Vi jobbar med fokusveckor där vi fokuserar på ett tema som kan stäcka sig i 6-8 veckor och hela förskolan jobba med samma tema fast på olika nivåer.

VÅRA TEMAN ÄR:
Matematik – februari
Språk – april
Hållbar utveckling – maj
Barnkonventionen/FN dagen – oktober
Naturkunskap – december

Förskolan IQRA Väst - värsldsklockor

Inter­nationell medarbetar­grupp

Förskolan har en internationell medarbetargrupp där många språk talas. I dagsläget talar vi svenska, somaliska, kurdiska, turkiska, arabiska och engelska.

IQRA Väst

Förskolan IQRA Väst ligger på Råby i direkt anslutning till IQRA skola. Förskolan har fina ljusa lokaler i två våningar med en pedagogisk utegård som sträcker sig runt hela förskolan. 

Förskolan är nära till fina lekplatser och Råbyskogen ligger bara en liten bit bort. Vi har tillgång till gympasal Råbycentrum och Iqraskolans fotbollsplan.

Corona och RSV

Extra åtgärder gällande Covid-19 och RS-virus för IQRAs förskolor

Alla barn med symtom ska vara hemma och är välkomna tillbaks efter två symptomfria dygn.