IQRA Väst

Förskolan IQRA Väst ligger på Råby i direkt anslutning till IQRA skola.  Förskolan har fina ljusa lokaler i två våningar med en pedagogisk utegård som sträcker sig runt hela förskolan.

IQRA Västs avdelningar

Förskolan består av 3 stycken avdelningar: Myran för de allra minsta 1-2 år, Fjärilen för 2-3-åringar, Rådjuren för 4-åringar och Björnarna som är vår 5-årsgrupp. Rådjuren och Björnarna räknas som en avdelning och de delar alla rum och har gemensamma rutiner och struktur. Varje avdelning är indelad i mindre grupper. I avdelningarna med barn 1-3 år har vi max 12 barn i varje barngrupp medan i 4-5 årsavdelningen har vi max 15 barn i varje barngrupp.

Myran

Myran består av 2 mindre grupper där stort fokus ligger på trygghet och anknytning. Vi har därför valt att arbeta i små grupper med max 4,5 barn i varje grupp. På Myran lägger vi den allra första och viktiga grunden för barnen i deras utveckling. Eftersom en god kontakt med vårdnadshavare är en förutsättning för trygghet och delaktighet har vi stort fokus på en trygg och långsam inskolning där flera samtal med vårdnadshavare ingår.

Fjärilen

Fjärilen består av 3 mindre grupper. På Fjärilen får barnen fortsätta utvecklas i sin egen takt och vi erbjuder ständigt nya möjligheter till utveckling och lärande och uppmuntrar upptäckarlust och kreativitet.

Rådjuren & Björnarna

Rådjuren består av 4 åringar. Här ligger vi också stort fokus på trygghet eftersom barnen flyttar från nedre våningen till andra våningen. Vi uppmuntrar barnen att bli nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende och lust att lära och utveckla.

Björnarna är vår 5-årsavdelning som består av 2 grupper. Här förbereder vi barnen aktivt för fortsatt skolgång genom till exempel samarbetsövningar, utveckla förmågan att ta eget ansvar och att kunna koncentrera sig längre stunder – allt på ett lekfullt och inbjudande sätt. Vi är mycket ute och har fysisk aktivitet varje dag.

Förskolan IQRA Väst - Naturkunskap

Fokusveckor med olika teman

Vi jobbar med fokusveckor där vi fokuserar på ett tema som kan stäcka sig i 6-8 veckor och hela förskolan jobba med samma tema fast på olika nivåer.

VÅRA TEMAN ÄR:
Matematik – februari
Språk – april
Hållbar utveckling – maj
Barnkonventionen/FN dagen – oktober
Naturkunskap – december

Förskolan IQRA Väst - värsldsklockor

Inter­nationell medarbetar­grupp

Förskolan har en internationell medarbetargrupp där många språk talas. I dagsläget talar vi svenska, somaliska, kurdiska, turkiska, arabiska och engelska.

IQRA Väst

Förskolan IQRA Väst ligger på Råby i direkt anslutning till IQRA skola. Förskolan har fina ljusa lokaler i två våningar med en pedagogisk utegård som sträcker sig runt hela förskolan. 

Förskolan är nära till fina lekplatser och Råbyskogen ligger bara en liten bit bort. Vi har tillgång till gympasal Råbycentrum och Iqraskolans fotbollsplan.

corona

Extra åtgärder gällande pågående pandemi av Covid -19 för IQRA förskolor

Vi tar emot era barn vid ytterdörren för att minimera kontakterna. Ring på dörrklockan så möter en pedagog vid dörren. När ni hämtar ringer ni på dörrklockan och väntar utanför tills ert barn är klart.

Alla barn med symtom ska vara hemma och är välkomna tillbaks efter två symptomfria dygn.

Alla som bor ihop med någon som har konstaterad Covid-19 måste stanna hemma. Det gäller både barn och vuxna vilket innebär att har ni smitta i familjen ska alla stanna hemma. Ni får inte lämna era barn på förskolan.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, efter att det har gått sju dagar efter insjuknandet, kan barnet komma tillbaks till förskola såvida barnet i övrigt är piggt och orkar med ordinarie verksamhet.

Uppstår symptom medan barnet är på förskolan kommer barnet att ringas hem. Hämtning ska ske omgående.

Sjuka syskon eller vårdnadshavare med symptom får absolut inte komma in på förskolan.