en inkluderande och språkutvecklande miljö

Välkommen till förskolorna IQRA!

IQRA är en mångkulturell förskola i Västerås för barn mellan 1 och 5 år. Vi är ett privat alternativ till kommunala förskolor.

Förskolorna iqra

Vd & skolchef:
Mohamed Aabi, 021-30 25 45

Besöksadress:
Lövhagsgatan 2, 724 71 Västerås

Förskolan IQRA Galaxen (Vallby)

T.f. Rektor:
Anna Åkerström, 021-30 25 45

Besöksadress:
Svalgången 1, 72481 Västerås

Utbildningen är uppdelad i 3 avdelningar; Pluto 1-2 år, Tellus 3-4 år och Jupiter 5-åringar. Varje avdelning är i sin tur indelad i mindre grupper om 5 – 12 barn.

Förskolan IQRA Väst (Råby)

Rektor:
Jihan Karem
, 021-30 25 45 tonval 2

Besöksadress:
Lövhagsgatan 4, 72471 Västerås

Kontakta Jihan om du har frågor kring plats på förskolan för ditt barn. Hon talar även arabiska.  Jihan svarar på frågor om förskolans verksamhet.

Om oss

Förskolorna IQRA erbjuder en inkluderande och språkutvecklande miljö med hög kompetens bland våra pedagoger. Vi har särskilt fokus på arbetet med två- och flerspråkighet.

Förskolan arbetar med små barngrupper där varje barn får mycket uppmärksamhet och tid av pedagogerna som bedriver ett strukturerat och planerat pedagogiskt arbete utifrån Lpfö-18.

Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt där vi arbetar tillsammans med hemmet för alla barns bästa. Barnets olika världar ska komplettera varandra och tillsammans forma en helhet. Vi vill hjälpa barnen att bli nyfikna, framåtsträvande och trygga individer med mycket självförtroende och lust att utvecklas. 

Vi har förutom flera förskollärare och barnskötare en beteendevetare anställd för att kunna tillgodose alla barns behov.

IQRA är en mångkulturell förskola i Västerås för barn mellan 1 och 5 år. Vi är ett privat alternativ till kommunala förskolor.

Vi erbjuder även transport till och från förskolan vid behov.

Vi ska ha Västmanlands bästa förskolor

IQRA förskolor ska upplevas trygga, roliga, inspirerande och meningsfulla av både barn, vårdnadshavare och pedagoger. Utbildningen skall alltid präglas av ett gott samarbete, glädje och delaktighet inom alla områden. Vi ska utifrån läroplanen och senaste forskningen skapa bästa möjliga trivsamma, trygga och utvecklande miljöer för barnen med fokus på språkutveckling och interkulturellt förhållningssätt.

Vision:

Vi vill att alla barn och vuxna ska känna glädje när de går till förskolan.

Vi vill skapa en förskola där alla känner sig delaktiga och respekterade utifrån sina behov och  förutsättningar.

Vi vill att en positiv och harmonisk stämning skall råda på förskolan så att det blir en utvecklande, lärande och tillåtande miljö för både barn och vuxna.

Våga Vilja Kunna

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara roligt, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vår barnsyn grundar sig på övertygelsen och tanken om det kompetenta barnet. Barn ska ges förutsättningar att vara aktiva i den egna lärprocessen.

Vi tänker inte att barn ska kunna en massa saker utan istället fokuserar vi på att barnen ska fyllas av känslan att de kan, därför ger vi barnen många tillfället att få uppleva:

Jag vågar!

Jag vill!

Jag kan!

Anmälan

Om du vill börja hos oss så behöver du anmäla det hos Västerås stad. Då syns du i våra kölistor.

Klicka här för att läsa mer

Intresseanmälan

Genom att maila oss kan du göra en intresseanmälan om en förskoleplats hos IQRA. När vi fått dina uppgifter kommer vi att kontakta dig och berätta mer om oss och vår verksamhet.