Förskolorna IQRA

Låt era barn inleda sin livs viktigaste resa med oss.

Iqra Väst

På Förskolan Iqra Väst jobbar vi med fokusveckor där vi tittar närmare på ett tema under 6-8 veckor anpassad för olika nivåer. Våra teman är Barnkonven­tionen/FN-dagen, naturkunskap, matematik, språk och hållbar utveckling.

Förskolan IQRA Väst ligger på Råby i direkt anslutning till Iqraskolan. Förskolan har fina ljusa lokaler i två våningar med en pedagogisk utegård som sträcker sig runt hela förskolan. Förskolan har nära till fina lekplatser och Råbyskogen ligger bara en liten bit bort.

Iqra galaxen

Förskolan IQRA Galaxen har tillgång till en gemensam ateljé där mycket kreativt skapande sker. Vi har även ett digitalt upplevelserum där inredning i kombination med ljus och ljud erbjuder barnen upplevelser i flera dimensioner.

Förskolan IQRA Galaxen finns nära Vallby centrum i en fin och väl anpassad lokal. Förskolan är belägen mot park och grönområden utan närliggande biltrafik. Utflykter till närliggande Vallby friluftsmuseum görs regelbundet.

Ställ dig i kö

Välj Förskolan IQRA Galaxen eller Förskolan IQRA Väst för att ge bästa möjliga start för ditt barn på resan in i det livslånga lärandet. Ställ ditt barn i kö hos oss via Västerås stads e-tjänst. Välkommen att följa med oss in i framtiden.

Förskolan som byggsten

Förskolan är den första byggstenen i barnens skolgång. Här börjar resan i det livslånga lärandet mot nyfikna, upplysta och respektfulla demokratiska medborgare.

Vårt uppdrag på Förskolorna IQRA är att lägga grunden för fortsatt nyfikenhet och vilja att lära. Vi vill ge barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till sitt BÄSTA JAG.

Vi är internationella förskolor med interkulturellt förhållningssätt och har särskild inriktning på två- och flerspråkighet.

Inter­kulturellt förhållnings­sätt

Att ha interkulturellt förhållningssätt innebär att vi är öppna och nyfikna på alla kulturer och bakgrunder. Det är viktigt att barnen tillåts hitta sin egen plats i det svenska samhället där man är stolt över sin bakgrund samtidigt som man förstår den svenska värdegrunden. Vi är en viktig kugge i integrationen.

Vi skapar kultur­möten – inte kulturkrockar.

vår peda­go­giska idé

Våga • Vilja • Kunna

Vår värdegrund bygger på övertygelsen och tanken om det kompetenta barnet –ge mig tid så kan jag. Barnen ska fyllas av känslan att de kan, därför ger vi barnen många tillfället att få uppleva:

Jag vågar, jag vill, jag kan.

Vi hjälper barnen att bli sitt bästa jag genom att möta varje barn med respekt för individens olikheter och anpassa och variera undervisningen utifrån barnens förutsättningar.

Förskolan IQRA Väst - ett av alla kreativa rum

Våra lokaler

Våra förskolor har ljusa och fina lokaler. IQRA Väst har en pedagogisk utegård som sträcker sig runt hela förskolan. IQRA Galaxen renoverades under 2020 och de inre miljöerna har gjorts om för att locka till kreativitet och nyfiket lärande.

Transport till och från skolan

Förskolan erbjuder i den mån det är möjligt transport till och från förskolan. Barnen åker då i anpassade bilbarnstolar utifrån ålder och vikt och vi har alltid en pedagog med på bussen som bussvärd för trygghet och säkerhet.

Vårdnadshavare ansvarar dock för att regelbundet hämta själva på förskolan en gång i veckan då en dialog och ett informationsutbyte kan ske med barnets pedagoger, extrakläder gås igenom och eventuella skapade alster tas hem.

Svenska gemen­samt språk

Svenska är vårt gemensamma språk på förskolan och talas alltid i första hand vid kontakter med vårdnadshavare, men tack vare vår språkkunniga medarbetargrupp kan vi i det flesta fall även tala med vårdnadshavare på deras modersmål och i särskilda fall finns tolk att tillgå.

Barnens modersmål är viktiga för deras språkutveckling och vi arbetar aktivt med både svenska och modersmål i all undervisning på förskolan. Vi lägger stort fokus på språkutveckling i det dagliga arbetet och det finns ständigt med i pedagogernas kompetensutveckling.

Nära samarbete

Samarbetet med hemmet är viktigt för oss och vårt mål är att skapa en tillitsfull relation och god dialog med vårdnadshavarna. Ett nära samarbete med hemmet där vi tillsammans gör allt för att barnen ska utvecklas och trivas är en avgörande del i barnens resa genom den svenska förskolan och skolan.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om Iqraskolan och våra förskolor? Eller är du intresserad av att praktisera eller jobba hos oss? Använd gärna vårt kontaktformulär och skicka dina frågor till oss.

3 + 9 =

9 + 6 =

Corona och RSV

Extra åtgärder gällande Covid-19 och RS-virus för IQRAs förskolor

Alla barn med symtom ska vara hemma och är välkomna tillbaks efter två symptomfria dygn.