Klagomåls­hantering

  • Om du har en undran eller ett klagomål vänder du dig alltid i första hand till den personal det berör. Detta kan du göra skriftligt eller muntligt.
  • Om problemet kvarstår vänder du dig till rektor. Detta kan du göra skriftligt. 
  • Om problemet fortfarande kvarstår kan du vända dig till VD, Mohamed Aabi. Detta kan du göra skriftligt till mohamed@iqra.nu
  • Du kan även göra en skriftlig anmälan till barn- och utbildnings förvaltningen via deras hemsida kontaktcenter@vasteras.se eller via vanligt brev.

Det kan vara en fördel om du framför ditt klagomål skriftligt, så att det finns dokumenterat med dina egna ord. Därför finns det en blankett som du kan fylla i. Den kan skrivas ut och postas eller lämnas till förskolan (till rektor). Vi strävar efter att skyndsamt utreda den uppkomna situationen och att snarast ge dig återkoppling med information om hur vi tänker gå vidare med ärendet. Självklart tar vi inte bara emot klagomål. Positiva idéer för vår förskola är varmt välkomna och kan skickas till förskolechefens mejl.